Use this area to offer a short preview of your email's content. Can't see images? Click here...

Spalis 2014 Naujienlaiškis | Leinonen Lithuania

Mielas skaitytojau,

Siunčiame jums 2014 metų trečio ketvirčio pagrindines naujienas:

Darbo santykiai

Minimalios algos didinimas

Nuo 2014 m. spalio 1 dienos didinama minimali alga:

Euro įvedimas

Patvirtinti baziniai dydžiai eurais

Ministrų kabinetas, vadovaudamasis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis, pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimui įvedant eurą gavėjų naudai suapvalinti socialinių išmokų dydžius.

Vyriausybė nuo 2015 m. sausio 1 d. patvirtino bazinius dydžius eurais: valstybės remiamų pajamų dydį – 102 eurai, t. y. 352,19 Lt (dabar 350 Lt); bazinės socialinės išmokos dydį – 38 eurai, t. y. 131,21 Lt (dabar 130 Lt).

Kiti su euro įvedimu susiję įstatymų pakeitimų projektai

  • Papildomas neapmokestinamas pajamų dydis (PNPD)
  • Pajamų riba, norint taikyti sumažintą 5% pelno mokesčio tarifą
  • Pajamų riba, nuo kurios priklauso avansinio pelno mokesčio mokėjimas
  • Paveldimo turto vertė, iki kurios jis apmokestinamas 5% tarifu
  • Paveldimo turto vertė, iki kurios jis neapmokestinamas
  • Privalomo registravimosi riba, įsigyjant prekes iš ES valstybių
  • Privalomo registravimosi riba, vykdant PVM apmokestinamą veiklą
  • Privalomo registravimosi riba kitiems ES PVM mokėtojams, vykdantiems nuotolinę prekybą Lietuvoje ir per kalendorinius metus tiekę tam tikriems Lietuvos asmenims, ne PVM mokėtojams, prekių už

Registrų centras

Registrų centras pradėjo skelbti finansinių ataskaitų nepateikusių įmonių sąrašus

Registrų duomenimis, iki liepos 1 d. savo metines finansines ataskaitas Juridinių asmenų registrui pateikė beveik 52 tūkst. įmonių. Tai - didžiausias laiku finansines ataskaitas pateikusių įmonių skaičius nuo 2005 m.

Registrų centras paskelbė viešus finansinių ataskaitų nepateikusių įmonių sąrašus savo internetiniame puslapyje (http://www.registrucentras.lt/jar/stat/nepateike_FA.php).

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato, kad už metinių finansinių ataskaitų nepateikimą ar neteisingų finansinių duomenų teikimą Juridinių asmenų registrui prasižengusių įmonių vadovui gali būti skiriama nuo vieno iki dešimties tūkstančių litų bauda. Civilinis kodeksas numato, kad daugiau kaip du metus finansinių ataskaitų neteikianti įmonė gali būti likviduota Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva.

Mažosios Bendrijos (MB) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB) turinčios daugiau nei vieną akcininką duomenis apie savo dalyvius Registrų centrui turi teikti per Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą

Registrų centras įdiegė Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS), kurios tikslas yra informacinių technologijų priemonėmis kaupti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius ir teikti turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims.

Pradėjus veikti JADIS Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose nebepriimami UAB akcininkų sąrašai. Kaip ir anksčiau, Registrų centro padaliniuose bus galima deklaruoti tik vienintelį UAB akcininką - savininką.

Šiuo metu daugiau nei vieną akcininką turinčių UAB akcininkų bei MB narių duomenis JADIS galima teikti prisijungus prieRegistrų centro savitarnos sistemos. UAB akcininkų ir MB narių duomenis gali pateikti įmonės vadovas ar kitas įmonei atstovauti įgaliotas fizinis asmuo.

JADIS teikiamus juridinio asmens dalyvių duomenis įmonės atstovas turi pasirašyti kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu.

Ar jums reikia patarimo Lietuvoje?

Jei jums reikia pagalbos ar detalesnės informacijos, prašau kreiptis žemiau nurodytu kontaktu: 

MAŽENA BIRBALIENĖ

Head of advisory unit

tel. +370 5 237 504 0

e-mail: mazena.birbaliene@leinonen.lt

Susisiekite dabar

Leinonen Group is a Finnish-owned private accounting and advisory company, which was established already in 1989. Leinonen Group helps companies enter and succeed in challenging business environments by offering reliable accounting, payroll management, advisory, administration, and audit services. The deep local expertise and personal service approach, combined with wide international presence, is our strength. Our 13 offices can be found in the main cities of 11 countries – Finland, Sweden, Norway, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Bulgaria, Hungary, Russia, and Ukraine.

Read more: www.leinonen.eu

Follow Leinonen Group in Social Media

Twitter Linkedin

Best Regards

Leinonen Lithuania

Vilnius | Kaunas

+ 370 5237 5040

leinonen@leinonen.lt

www.leinonen.lt

Leinonen Lithuania

Jūs gavote šį laišką, nes registravotės mūsų tinklalapyje arba pirkote mūsų prekes ar paslaugas.

Atsisakyti